Proje Hakkında


Natura 2000 projesi ile Avrupa çapında korunması öne çıkan yaşam alanları ve türlerin tespit edilmesi ve bunların korunmasına yönelik tedbirlerin ortaya konması hedeflenmektedir.

Natura 2000 Ağının Genel Çerçevesi:

  • Habitat ve Kuş Direktiflerin önemi, Natura 2000 alanları adı altında kendine özgü özel koruma alanlarının belirlenmesi ile ortaya çıkmaktadır.
  • Habitat Direktifi kapsamında Özel Korunan Alanların (SACs) belirlenmesi için bazı işlemler gerekmektedir.
  • AB için önemli bitki, hayvan ve habitatların korunması için Habitat Direktifi çerçevesinde Özel Korunan Alanlar (SACs) kurulmaktadır. 
  • Nadir ve tehlike altında olması nedeniyle korunması gereken Avrupa Kuş türleri için Kuş Direktifleri çerçevesinde Özel Koruma Alanları (SPAs) kurulmaktadır.