AB Sivil Toplum Diyaloğu-IV kapsamındaki projemizde faaliyetlere başlandı…!!


Derneğimiz tarafından Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB-CFCU)’ya Sivil Toplum Diyaloğu IV (CSD IV) kapsamında sunulan ve kabul edilen projemizde faaliyetler başladı.

AB-Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV. Çevre Hibe Programı – (Civil Society Dialogue between EU and Turkey – IV Environment Grant Scheme) kapsamında desteklenen projemiz “Practicability of EU Natura 2000 concept in the forested areas of Turkey - AB Natura 2000 konseptinin Türkiye Ormanlık Alanlarında Uygulanabilirliği” Avrupa’da gündemde olan NATURA 2000 Konsepti konusunda ülkemizde bir ilk niteliği taşıyor. Proje Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinde birer Orman İşletme Şefliği örneğinde yürütülecektir. 24.12.2015 tarihinde MFİB ile Türkiye Ormancılar Derneği tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Fiilen 15.02.2016 tarihinde fiilen başlayan ve Derneğimizin Ana Başvuranı olduğu projede eş başvuranlar olarak Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi ve Almanya’da 100 yıldan fazladır doğa koruma çalışmaları yürüten Naturschutzbund Deutschland (NABU) Deutschland isimli Sivil Toplum Örgütü Eş Başvuran olarak yer almaktadır.

Projemiz iki amaca hizmet etmektedir. Birincisi, AB doğa koruma uygulamalarına altlık bir uygulama olan Natura 2000 alanlarının Türkiye’nin ormanlık alanlarında seçilebilmesi ve uygulanabilmesine yönelik kapasitenin tespit edilmesini içermektedir. Diğer amaç ise AB doğa koruma politikaları bakımından Türkiye’nin ormanlık alanlarında sivil diyaloğun güçlendirilmesidir.

Bu kapsamda ilk eğitim toplantısı için TOD 2. Başkanı Nihat ÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Dursun KEPENEK, Dernek Müdürü Serkan AYKUT ve projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde çok önemli katkıları olan Derneğimiz Üyesi ve Proje Eş Başvuranı Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Y. Doç. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU ile Almanya Berlin’e 13-17 Haziran 2016 tarihleri arasında 5 günlük bir çalışma seyahati düzenlendi. Oldukça verimli geçen toplantılar ve saha ziyaretleri ile doğa koruma konularında tecrübeli öğretim görevlileri, orman işletme yöneticileri ve araştırmacıların sunumları yanında tarafımızca Derneğimizin ve Projemizin tanıtımı yapılmıştır. Bu teorik çalışmalar NATURA 2000 alanlarında memeli ve kuşların gözlemi, haritalanması, alan belirleme, tür koruma, kayıt sistemleri, Almanya ve AB’nin NATURA 2000 deneyimleri, Tegel Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir workshop tan oluşmaktaydı. Bunun yanında pratik olarak ise öncelikle Brandenburg Eberswalde’da Orman İşletme Müdürlüğü, Blumberger Mühle’deki NABU’nun özellikle genç jenerasyonu hedef alan çevre eğitim tesisi ve bu tesisin de içerisinde yer aldığı Angermünde’de Biyosfer Rezerv alanında kayın ağırlıklı orman sahaları, önemli bir işletme ormanı olan Tegel Orman İşletmesi’nde orman alanları gezildi. Her anlamda çok olumlu sonuçları olan bu çalışma seyahatinin öncelikle projemizin sonraki zorlu aşamalarındaki çalışmalarımıza ve esasen özellikle son birkaç yılda Derneğimizin uluslararası düzeydeki etkin çabaları sonucu elde edilen önemli sonuçlar da göz önüne alındığında bu yöndeki gelecek planlarımıza katkısı yadsınamaz.