Sivil Toplum Diyaloğu


-Sivil Toplum Nedir?

Bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur.

-Sivil Toplum Diyaloğu ve önemi nedir?

Toplulukların ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, birbirlerini tanıma ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma ilkesiyle kurdukları karşılıklı diyalogdur. Toplumlar arasındaki iletişimin kalitesi ve kalıcılığı için önemlidir. Bu diyaloğu sağlamak amaçlı geliştirilen projeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı vardır.

-Sivil Toplum Diyaloğu Programı nedir?

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne kadar gerçekleşen dönemlerinde diyalog projelerine yaklaşık 42.5 milyon Avro destek sağlandı.

 

 

Web Sayfası: http://siviltoplumdiyalogu.org/